Gyda mis Hydref bron a’n cyrraedd, nawr yw’r adeg i fanteisio ar ein cynnig ‘Aelodaeth y Gaeaf’.
Aelodaeth 6 mis am £112 yn unig – mae hynny’n llai na £20 y mis.

Cyfnod yr aelodaeth: 1/10/19 – 31/3/20
…………………………..
With October fast approaching, now is the time to take advantage of our ‘Winter Membership’ offer.
6 months membership for only £112 – that’s less than £20 per month.

Membership term: 1/10/19 – 31/3/20

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cynnig arbennig hwn, cysylltwch â ni / For further information about this fantastic offer, please contact us:

secretary@nefyngolfclub.co.uk / (01758) 720966

www.nefyn-golf-club.co.uk

Phone

(01758) 720966

Email

secretary@nefyn-golf-club.co.uk

Keep up to date!

Don't miss out on exclusive news, views and offers by following us on social media