Cyfle gwych i ymuno neu ail-ymuno a Chlwb Golff Nefyn. Ar gael i ymgeiswyr aelodaeth o’r newydd neu i’r rhai sy’n edrych i ail-ymuno a’r clwb yn dilyn o leiaf 3 mlynedd o absenoldeb (ac eithro ‘Aelodaeth y Gaeaf’).

Mae’r £180 yn gymwys i raddfa categori aelodaeth llawn. Bydd y gostyngiad hefyd ar gael i bob categori aelodaeth ‘ganol radd’. Cyfnod yr aelodaeth: 1/9/19 – 31/3/20.

Mae’r cynnig yn agored i ymgeiswyr sy’n byw oddi fewn cod post LL52, 53, 54 a 55 yn unig.

I fanteisio ar y cynnig hwn neu i drafod ein amodau a thelerau, cysylltwch ag aelod o’n tim

_____

An excellent opportunity to join or re-join Nefyn & District Golf Club. Available to new members or to those looking to re-join Nefyn after a minimum 3 year absence (excluding associate ‘Winter Membership).

The £180 applies to full membership category rate. Discount will also be applied to each ‘intermediate’ membership category. Membership term: 1/9/19 – 31/3/20.

The offer is available to applicants who reside in the LL52, 53, 54 and 55 postcodes only.

To take advantage of this offer or to discuss the full terms and condittion, please contact a member of our team

(01758) 720966 – Opt 5

Phone

(01758) 720966

Email

secretary@nefyn-golf-club.co.uk

Keep up to date!

Don't miss out on exclusive news, views and offers by following us on social media