swyddogaethau

Dathlwch Ar
Nefyn Golf Club

Os ydych yn cynllunio priodas, lleoliad y dderbynfa, pen-blwydd neu ben-blwydd arbennig, byddai Clwb Golff Nefyn yn hapus i ddarparu ar eich cyfer ac yn edrych ar l yr holl drefniadau cyn ac yn ystod eich diwrnod arbennig.

Rydym wedi holl gyfleusterau angenrheidiol, maes parcio mawr, lolfa gyfforddus ac ardal y bar, ac, wrth gwrs, y eang bwyty 120 sedd gyda golygfeydd panoramig ysblennydd sydd ymhlith y gorau ar y Llyn.

Bydd ein staff arlwyo a bar wrth law i ofalu am eich holl westeion o’r eiliad y maent yn cyrraedd.