Yr Hen Gwrs

Mae’r Hen Gwrs yn cynnwys Tyllau 1-9 (Blaen) wedi’i ddilyn gan Tyllau 10-18 (Hen) ar y ‘Point’ fyd enwog. Mae’n agor gyda chyfres o 4 dyllau rhedeg yn gyfochrog gyda ac, o weithiau, yn agos iawn at y morlin garw, cyn symud i mewn i’r tir gyda rhai 4s profi par ac un par heriol 3. Yna, mae’n symud i Yr ‘naw twll Point’- ar penrhyn cul gyda ffyrdd teg a tau perched uchod gildraethau diarffordd a chilfachau bach ar un ochr a thraethau tywod ar y llall.